inte-attraherad-av-partner
Foto: Visualhunt.com

Varför du inte bör lyssna på #PorrfriBarndom

För ett par dagar sedan lanserades #PorrSnacket av intresseorganisationen PorrfriBarndom. Organisationens agenda kan kokas ner till ett enda argument: porr är skadligt för barn, därför måste vi införa lagändringar som skyddar barn från att exponeras för porr.

Ett enkelt argument med, tillsynes, enkla premisser som vid första ögonkastet verkar självklart att ställa sig bakom. Det vädjar direkt till föräldrars kärlek och deras instinkt att beskydda sina barn från en allt mer hotande omgivning. En PR-mässig fullträff, således. Men, vilka bevis lägger PorrfriBarndom fram för att deras argument är sant och hur pålitliga är dem?

I den här artikeln kommer jag berätta varför jag inte litar på organisationen PorrfriBarndom och varför jag tycker att du som läser detta inte bör lyssna på deras information om sex och pornografi.

Först och främst vill jag dock understryka att jag inte tycker det är en bra idé att låta små barn se på grovt pornografiskt material. Begreppen ”barn” och ”porr” är dock problematiska eftersom båda termerna är väldigt breda och kan innebära i princip vad som helst. ”Ett barn som ser på porr” kan beskriva ett scenario där en 6-åring ser på avancerad sadomasochistisk porr. Samma mening kan också beskriva ett scenario där en person på 17 år ser ett par blottade bröst på bild. Vilken normalbegåvad person som helst förstår att dessa scenarion skiljer sig vida från varandra och att utkomsteffekten av de två kan inte likställas på ett vettigt sätt. Kort sagt, begreppet ”porr är skadligt för barn” är inte så enkelt som det först kan verka. PorrfriBarndom ger dock fullkomligt faderulingen i nyanserna och drar istället barn av alla åldrar och porr av alla typer över samma kant, eftersom de väljer att inte definiera vare sig det ena eller andra begreppet.

För det andra; när det kommer till att informera om tabu-belagda ämnen, som sex och relationer, är det extra viktigt att presentera fakta, eftersom missförstånd om vad som faktiskt är sanningsenligt enkelt sker inom ämnen som få vågar prata öppet om. Att få felaktig information om just sex, som är en så stor del av många människors liv, kan få förödande konsekvenser. Varje dag lider människor på grund av en felaktig eller icke-existerande bild av vad som är ”normalt” och inte. Människor i deras omgivning moraliserar över deras livsstil, vilket skapar skam och i värsta fall självförakt. De vågar i vissa fall inte inleda sexuella kontakter alls. En fruktansvärd syn som misinformation bidrar till

Jag ska inte tråka ut dig med en lång utläggning om hur viktigt det är att skilja på åsikter och fakta, men en liten uppdatering kan vara på sin plats. Åsikter är baserade på personliga antaganden, fakta är baserat på vetenskaplig forskning. Kort sagt; åsikter är enkla och fakta är svårt.

Det enklaste sättet att urskilja fakta från åsikter är genom källhänvisningar som visar att informationen kommer från en pålitlig vetenskaplig källa som blivit granskad av experter. Så, låt oss därför börja med att ta en titt på hur PorrfriBarndom presenterar sin information. Under rubriken ”Så påverkas barn av porr” presenterar PorrfriBarndom information till oroliga föräldrar som förförts av deras argument och nu vill veta mer.

En överskådlig blick räcker för att snabbt inse att PorrfriBarndom inte presenterat en enda korrekt källhänvisning till sin information om sex och porr. Sporadiska, tappra försök har gjorts genom att sätta ett efternamn inom parentes tillsammans med ett årtal efter vissa textstycken. Detta är ett korrekt sätt att presentera källor i text enligt APA-modellen, förutsatt att de återföljs av en komplett källförteckning i slutet av artikeln, något som PorrfriBarndom valt att inte inkludera. Det är därför inte möjligt att enkelt se vart informationen kommer ifrån på ett användarvänligt och standardiserat sätt.

Dessutom hänvisar många av de halvhjärtade källhänvisningarna till icke-vetenskapliga tidskrifter, som Esquire och Reuters. Tidningar där journalister är fria att publicera helt ogrundade åsikter och egna tolkningar av verkligheten som inte behöver vara objektivt sanna.

Därtill åberopar PorrfriBarndom ofta ”experter” eller författare av olika slag i samband med informationen som presenteras. Det kan då tolkas som att ”experter” inte behöver redogöra vart deras information kommer ifrån eftersom de är just ”experter”. I så fall, en fin men okorrekt tanke. Experter måste tvärt om vara extra noga med att berätta vilka studier som visar vad, så att åhörare själva kan söka upp informationen och skapa sig en egen uppfattning.

Allt sammantaget ser man snabbt att det inte finns något enkelt sätt att verifiera huruvida PorrfriBarndoms information, om hur porr påverkar barn, faktiskt är baserad på vetenskaplig fakta. Om vi inte kan verifiera huruvida ett yttrande faktiskt är sant kan vi inte heller utesluta att det är rent påhitt. Extra problematiskt blir allt detta när man presenterar sådana oerhörda påståenden som PorrfriBarndom tar sig friheten att göra. Låt oss därför lämna vår granskning av själva presentationen och gå vidare till sakinnehållet.

Som erfaren akademiker har jag, via stadens Universitet, tillgång till en rad databaser med vetenskapliga artiklar som ”vanliga dödliga” måste betala stora summor pengar för att få tillgång till. Därigenom lyckades jag, tillsammans med den knapphändiga källinformationen, hitta ett par studier som PorrfriBarndom använt sig av när de konstruerat sin 3 700 ord långa text om hur porr påverkar barn.

Magdalena Mattebo forskar om ungdomars sexualitet vid Uppsala universitet och Mälardalens högskola. Jag har följt hennes forskning noggrant genom åren, så när jag såg att PorrfriBarndom hänvisade till just hennes forskningsresultat slog jag genast upp hennes studier som överensstämmer med de angivna årtalen. Vad jag fann när jag jämförde resultaten av hennes studier med informationen som PorrfriBarndom presenterar tillsammans hennes namn var minst sagt bekymmersamt. Här följer ett par utdrag tagna från www.porrfribarndom.se/porr i fetstil samt mina egna kommentarer till varje stycke. Jag skulle gärna hänvisat med författarens namn, men texten är tillsynes anonymt författad…

”Killar som högkonsumerar porr har högre alkoholkonsumtion, missbruk av droger och sämre psykisk hälsa. De har också en stillasittande livsstil framför datorn, relationsproblem med jämnåriga och fetma jämfört med övriga (Mattebo, 2014).”

-https://www.porrfribarndom.se/porr, hämtades: 24 April, 2019

I Mattebos studie från 2014 återfinns ingen information om detta. Bekymmersamt nog presenterar Mattebo faktiskt information som går stick i stäv med det här påståendet, då hon visar på att alkoholkonsumption, intag av tobak, tid spenderad vid datorn under helger och body mass index (BMI) inte predikterar huruvida man är en högkonsument av pornografi. (Mattebo et. al., 2013)

Det visar sig också att nästan alla porrtittande deltagare i studien ansåg sig ha mycket bra eller bra generellt välbefinnande och tillfredsställande liv (Mattebo et. al., 2013).

”Undersökningar i alla nordiska länder visar att i åldersspannet 10-19 har 92% sett porr, 99% av killarna och 86% av tjejerna (Mattebo, 2014).” 

-https://www.porrfribarndom.se/porr, hämtades: 24 April, 2019

Det här påståendet faller på sin egen orimlighet eftersom studien som hänvisas till gjordes på ett urval av Svenska killar och tjejer på 16 år. Vi kan därför inte veta något om hur siffrorna för porrtittande ser ut i våra skandinaviska grannländer genom att läsa den studien. Mattebo hänvisar inte heller till någon studie med den här informationen i sin egen studie. Vart kommer den här informationen ifrån, kan man undra.

Studien visar dock att 96% av svenska killar (inte 99%) och att 54% av svenska tjejer (inte 86%) vid 16 års ålder någonsin sett pornografiskt material (Mattebo et. al., 2014).

”Forskning visar att 8 av 10 barn har sett porr (Mattebo, 2013).” 

-https://www.porrfribarndom.se/porr, hämtades: 24 April, 2019

Ingen information om detta återfinns Mattebos studie från 2013.

”Bland 16- åriga killar konsumerar 70% porr minst en gång i veckan (Mattebo, 2016).” 

-https://www.porrfribarndom.se/porr, hämtades: 24 April, 2019

Återigen, ett påstående som inte alls beskrivs i Mattebos studie från 2016, av den enkla anledningen att studien genomfördes på ett urval av unga Svenska flickor i 16-års-åldern.

”Pornografin är en tydlig del av sexualiseringen, eftersom det är till pornografin ungdomar i första hand söker sig för att hitta kunskap om sex (Mattebo, 2014).” 

-https://www.porrfribarndom.se/porr, hämtades: 24 April, 2019

Detta påståendet skildrar ett fenomen som inte alls beskrivs av Mattebo i hennes studie från 2014. Det finns helt enkelt ingen information om detta och inget forskningsresultat i studien som styrker detta oerhört missvisande påstående.

Att presentera information från studier som faktiskt inte återfinns i studierna är illa nog, men tragikomiskt ironiskt blir det när man läser Mattebos studier och finner fakta som går i direkt kollisionskurs med informationen som PorrfriBarndom lägger fram.

”Det är inte ovanligt att barn introduceras till porr ofrivilligt och i mycket ung ålder” 

-https://www.porrfribarndom.se/porr, hämtades: 24 April, 2019

Under en rubrik om hur unga ungdomar är när de aktivt börjar söka efter porr beskriver Mattebo et. al. (2013) tydligt att alla pojkarna i hennes studie uppgav att de själva tog initiativ till att titta på pornografi och att de såg på pornografi ensamma. Det verkar med andra ord inte vara något som ungdomar tvingas att göra genom påtryckningar från äldre kamrater.

”Softcoreporren ligger kvar under stenen i skogen, det är inte softcoreporr barn möter på internet idag. Hardcore- och gonzoporren […] dominerar i stort sett allt utbud av porr på internet och är det är den här sortens porr som våra barn exponeras för på internet.” 

-https://www.porrfribarndom.se/porr, hämtades: 24 April, 2019

Det här uttalandet är problematiskt, eftersom PorrfriBarndom återigen slänger sig med vaga, breda termer som kan tolkas lite hur som helst. Läsaren får själv fylla i innebörden, vilket omöjligtvis kan leda till att alla läsare tar till sig samma fakta. I vetenskapliga termer definierar man ofta hardcorepornografi som; material som presenterar sexuella aktiviteter i detalj, utan censurering (Corneau & Van der Meulen, 2014; Shachner, 2014). Med andra ord behöver inte hardcoreporr vara extra grov på något sätt. Begreppet gonzoporr refererar till porrfilmer utan direkt handling, där fokus istället ligger på själva sexet. Att gonzoporr per definition skulle innebära en grövre form av pornografi är därför felaktigt.

Kontentan av uttalandet kan i vart fall tolkas som att PorrfriBarndom vill säga att barn inte väljer att se på mjukporr, utan istället väljer grövre porr när den finns tillgänglig. Om man tar en titt i en av Mattebos et. al. (2013) studier finner man att detta är fullkomligt inkorrekt. I sin studie skriver hon tillsammans med sina kollegor att; “den vanligaste pornografiska genren som ses bland icke-frekventa porr-användare var mjukpornografi (29%), […] Bland genomsnittliga användare var mjukpornografi (56%) den vanligaste genren […]. Frekventa porr-användares första val av pornografisk genre var mjukpornografi (38%)” (Mattebo et. al., 2013). Alla ungdomar i studien valde med andra ord att se på just den porren som PorrfriBarndom hävdar är förlegad och ”omkörd”.

Fortsättningsvis beskriver Mattebo, i samma studie, att våldsam pornografi endast väljs av 1% av icke-frekventa porr-användare, 0% av genomsnittliga användare och 2% av frekventa användare (Mattebo et. al., 2013). Väldigt få porr-tittare väljer med andra ord att se på ”våldsam porr”.

”5 vanliga inslag våld i mainstreamporren. Exempel på vad barn möts av i sina mobiltelefoner, läsplattor och datorer: Gagging […], Våldtäkt […], Hårda strypgrepp […], Ass-to-mouth […] och Pressa ner huvudet i toaletten och spola.” 

-https://www.porrfribarndom.se/porr, hämtades: 24 April, 2019

Mig veterligen finns det inga vetenskapliga studier som visar på vilka de fem mest vanliga inslagen i mainstreamporr, som svenska ungdomar ser på, är. Det finns med andra ord ingen direkt vetenskaplig källa att hänvisa till. Allt vi kan göra i det här fallet är att gå direkt till källan. Pornhub.com är den mest populära porrsajten i världen. De publicerar regelbundet besökarstatistik från olika länder. När man tar en titt på deras statistik över svenskars söktermer ligger inga av de 5 angivna i topp. Istället ser top-fem ut såhär; 1) ”Svenskt”, 2) ”styvmamma”, 3) ”Svensk hemmagjord porr”, 4) ”lesbisk”, 5) ”styvsyster” (Sweden Insights, 2018).

Statistiken är baserad på samtliga svenska besökare; med andra ord, inte bara svenska ungdomar. Vi ser ändå tendenser till att PorrfriBarndoms antaganden om vad som är vanliga inslag i den porr som svenska ungdomar ser är felaktiga.

”Porrberoende har hittills inte kommit att klassas som en medicinsk diagnos men debatten fortsätter, bland annat på grund av det antal unga som söker hjälp för porrberoende.” 

-https://www.porrfribarndom.se/porr, hämtades: 24 April, 2019

Neurovetenskaplig forskning (Prause et. al., 2015). har visat att det som händer i hjärnan hos så kallade ”porrmissbrukare” inte alls inte alls stämmer överens med vad som händer hos människor som verkligen har ett missbruk. Självklart finns det människor som har problem med att reglera mängden porr de ser på, men det innebär inte att de är beroende.

”Porrimpotens är idag inte heller en erkänd sjukdom men […]”

-https://www.porrfribarndom.se/porr, hämtades: 24 April, 2019

Men… ange då inte det som ett problem orsakat av porrtittande. Två relativt nya studier (Prause & Pfaus, 2015; Landripet & Štulhofer, 2015). Slår stora hål i myten om så kallad ”porrimpotens”. Resultaten av studierna visar på att de män som konsumerar mycket porr inte är mer benägna att söka hjälp för erektionsproblem jämfört med lågkonsumenter.

”Låt oss börja prata sex med våra barn, så att inte porrindustrin får definiera deras sexualitet och de får en möjlighet att definiera den själva.” 

-https://www.porrfribarndom.se/porr, hämtades: 24 April, 2019

Om man återgår till en av Mattebos et. al. (2014) studier kan man tydligt läsa att hela 81% av killar och 93% av tjejer instämmer med påståendet att porr kan ge en falsk bild av sexualitet. Ungdomar är med andra ord väldigt medvetna om att porr inte visar en representativ bild av sex. Risken att ungdomar skulle få en skev bild av hur sex fungerar tack vare porr bör således vara minimal. I min mening är det ett stort misstag att misstro ungdomars förmåga att tänka kritiskt på det här viset. Långt ifrån alla av dem är så naiva som vuxna gärna vill tro.

Antagandet i sig är också riktigt snårigt att förstå sig på, eftersom kontentan av argumentet lätt tolkas som att barn själva ska få skapa sig en bild av deras egna sexualitet, men samtidigt måste föräldrarna vaka över- och styra dem, så barnen inte skapar sig ”fel” bild av deras sexualitet. Med andra ord, barn får skapa sig vilken bild de själva vill, så länge den stämmer överens med föräldrarnas.

Porr som visar övergrepp, våld och våldtäkt bemöts nästan alltid av en neutral eller positiv reaktion av kvinnan, vilket avdramatiserar och normaliserar våldet.

-https://www.porrfribarndom.se/porr, hämtades: 24 April, 2019

Forskning har funnit att, snarare än att öka våldtäkter och sexuella övergrepp, är porrtittande kopplat till mindre sexuellt våld i samhället (Ferguson & Hartley, 2009).

Avslutningsvis; PorrfriBarndom presenterar information som ofta möter motstånd av vetenskaplig forskning. Informationen är dessutom presenterad på ett så pass oseriöst sätt att läsare inte enkelt kan avgöra om informationen stämmer eller ej. Informationen är därtill långt ifrån alltid hämtad från expertgranskade tidskrifter. I ett fall används till och med en tolkning, av ett andra-hands-citat av vad en pojke på 10 år ska ha sagt, som backning för en presenterad teori om porr. Hur den här källan kan ses som seriös i någons ögon ställer jag mig frågande till.

Sammantaget finns det, i min mening, mycket goda anledningar att ifrågasätta seriositeten hos den här organisationen och validiteten av den information som de publicerar om pornografins effekter på barn.

I den här artikeln har jag valt att adressera den mest tvivelaktiga informationen som PorrfriBarndom publicerat om pornografins effekt på barn, men det finns även kritik att rikta mot den generella tonen av partiskhet som jag uppfattar när jag läser organisationens information om porr och hur ungdomar förhåller sig till porr. Min uppfattning är att porr som fenomen ställs i dålig dager, redan från första och andra stycket i deras text. Detta gör det ännu svårare att tro på att de visar upp en rättvis och opartisk faktabild av hur allt ligger till.

Ett exempel är deras uttalande om hur porrindustrin fungerar. Här refererar PorrfriBarndom till en icke-akademisk källa som hävdar att de allra flesta som jobbar som porrskådespelare även är prostituerade, lider av diverse psykologiska åkommor och är offer för human trafficking, vilket det inte finns någon vetenskaplig källa som styrker och i min mening ett helt galet antagande. Som jag nämnde tidigare är en av de mest populära porrkategorierna i Sverige den som innehåller hemmagjord porr; det vill säga, porr som görs frivilligt utan direkt vinstsyfte, av vanliga svenska medborgare. Unga som gamla par filmar sig själva och varandra i en sexakt och publicerar sedan filmerna i samförstånd på nätet för deras egna och andras njutning. Att fördöma en sådan handling och därtill avfärda människorna som väljer att utföra den som psykologiskt sjuka människor som ägnar sig åt human trafficking är, i min mening, inget annat än trångsynt.

Ett annat exempel är hur man problematiserar det faktum att människor som ser på porr ibland blir inspirerade till att testa på specifika sexakter på egen hand eller tillsammans med en villig partner. Kanske handlar det om en man som inte känner sig så bekväm med tanken på att ge sin flickvän oralsex, men som sedan får se akten utföras på film och därefter har en mer positiv inställning till akten. Skulle det vara något omoraliskt eller oacceptabelt med det? Vi kan helt enkelt inte döma folk för att de blir nyfikna av vad de ser, speciellt inte när det handlar om något så oskyldigt som oralsex eller vaginalsex.

Det sista jag vill understryka är problematiken med att sluta orsakssamband från enkla korrelationer. Två saker kan korrelera med varandra, utan att ha någon direkt effekt på varandra. Effekten kan till exempel ske via en tredje variabel. Dessutom vet vi aldrig vilken riktning en korrelation går. Människor som ser porr ofta kanske ägnar sig mer åt sexuella aktiviteter, men ägnar de sig åt aktiviteterna för att de ser på mycket porr eller ser de mycket på porr eftersom de ägnar sig åt många sexuella aktiviteter? Vi får inget svar genom att se till en linjär relation mellan två variabler.

Källor

Corneau, S., & Van der Meulen, E. (2014). Some like it mellow: On gay men complicating pornography discourses. Journal of Homosexuality61(4), 491-510.

Ferguson, C. J., & Hartley, R. D. (2009). The pleasure is momentary… the expense damnable?: The influence of pornography on rape and sexual assault. Aggression and violent behavior14(5), 323-329.

February 25, 2018. “Sweden Insights.” – Pornhub Insights, 13 Dec. 2018, www.pornhub.com/insights/sweden-insights.

Landripet, I., & Štulhofer, A. (2015). Is pornography use associated with sexual difficulties and dysfunctions among younger heterosexual men?. The journal of sexual medicine12(5), 1136-1139.

Mattebo, M., Tydén, T., Häggström-Nordin, E., Nilsson, K. W., & Larsson, M. (2014). Pornography and sexual experiences among high school students in Sweden. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics35(3), 179-188.

Mattebo, M., Tydén, T., Häggström-Nordin, E., Nilsson, K. W., & Larsson, M. (2013). Pornography consumption, sexual experiences, lifestyles, and self-rated health among male adolescents in Sweden. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics34(7), 460-468.

Mattebo, M., Tydén, T., Häggström-Nordin, E., Nilsson, K. W., & Larsson, M. (2016). Pornography consumption among adolescent girls in Sweden. The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care21(4), 295-302.

Prause, N., Steele, V. R., Staley, C., Sabatinelli, D., & Hajcak, G. (2015). Modulation of late positive potentials by sexual images in problem users and controls inconsistent with “porn addiction”. Biological psychology109, 192-199.

Prause, N., & Pfaus, J. (2015). Viewing sexual stimuli associated with greater sexual responsiveness, not erectile dysfunction. Sexual medicine3(2), 90-98.

Shachner, J. (2014). Unwrapped: How the Los Angeles County Safer Sex in the Adult Film Industry Act’s Condom Mandate Hurts Performers & Violates the First Amendment. Health Matrix24, 345.