inte-attraherad-av-partner

Ny studie visar: Människor som tittar på porr har roligare sexliv

Porr har ett oförtjänt dåligt rykte i Sverige. Många går så långt som att hävda att porr spär på kvinnohat i samhället och ökar det sexuella våldet, andra nöjer sig med att ge porr skulden för att en del människor inte vill bära kondom under sex, att porrtittande leder till att tittarna går ut och har oskyddat sex. ’Porrskadad’ är ett uttryck som överanvänds i många sammanhang där något inte står rätt till med sexualundervisningen.

Det är svårt att klandra allmänheten för teorierna om porrens dåliga inverkan på framförallt unga människor. Vi är naturligt skeptiska till saker vi inte förstår eller vet så mycket om. Unga människor har en tendens att apa efter sådant de ser på TV eller internet, så varför skulle de inte apa efter porrstjärnors beteenden också? Det känns ju så logiskt! Tyvärr spricker ofta människors ”logiska” antaganden och teorier när vetenskapsmän- och kvinnor undersöker ämnet på djupet – det gäller även porr.

En ny studie som har publicerats i Journal of Sex & Marital Therapy [1] visar att det mycket riktigt finns en koppling mellan mängden porr en person tittar på och personens sexuella beteende, men inte när det kommer till sexuellt risktagande. Den lilla koppling som finns mellan porrtittande och sexuellt beteende handlar ofta om något så enkelt som att testa nya spännande saker i sängkammaren.

I studien deltog 2438 universitetsstudenter från två europeiska länder – Tyskland och Polen – i en sexualundersökning via internet. Forskarna samlade in information om studenternas porrvanor, hur många gånger varje student hade sett på porr under de senaste sex månaderna. Information om hur studenterna hade sex samlades också in, det vill säga information om studenterna använde sexleksaker, har haft analsex eller ägnat sig åt BDSM-aktiviteter och så vidare. Forskarna ville också ha in information om hur stora sexuella risker studenterna tog. Forskarna definierade ett sexuellt högriskbettende som att ha oskyddat sex, att ha sex med många partners och så vidare.

När all data var insamlad började forskarna med att dela in alla deltagande studenter i tre grupper. Beroende på hur ofta de såg på porr hamnade de i en av tre grupper; nonusers (de studenter som inte sett på porr under de senaste sex månaderna), low users (de studenterna som tittar på porr ett par gånger i månaden eller mindre) och high users (de studenter som tittar på ett par gånger i veckan eller dagligen). Föga överraskande placerades de flesta killar från båda länderna i gruppen high users, medans majoriteten av tjejerna placerades i grupperna non- eller low users.

Leder porr till osäkert sex?

Datan visade att de killar som ansågs som high users av porr också var mer äventyrliga sexuellt. Specifikt fanns det en större chans för att killar som sett mycket på porr också haft analsex, blivit fastbundna av sin partner och haft sex på allmänna platser som omklädningsrum och i parker.

Intressant nog såg forskarna inte riktigt samma mönster hos de kvinnliga studenterna. Bland kvinnorna visade det sig vara low users som var mest sexuellt äventyrliga. Varför tjejerna skiljde sig från killarna på den här punkten är svårt att svara på, men väldigt få kvinnor – under 4% – hamnade i kategorin high users, vilket innebär att det vore oklokt att säga allt för mycket om dem som grupp.

Det verkar som att det finns en koppling mellan porrtittande och sexuellt beteende. Kopplingen verkar dock handla om en ökad sexuell inspiration, inte en ökad risk för osäkert sexuellt beteende.

Men sexuellt risktagande då, tog studenterna som såg på mest porr stört risker i sexlivet? Nej, inte nödvändigtvis. Faktum är att forskarna inte hittade någon koppling mellan hur ofta en student såg på porr och hur stor chansen var för att samma student skulle bära kondom under sex. Oavsett om studenterna såg på mycket porr eller igen alls fanns det ingen märkbar skillnad när det kom till kondomanvändning, vilket starkt motvisar den allmänna uppfattningen om att de som ser på porr oftast struntar i kondomer. Detta gällde för både kvinnor och män i studien. Därtill fann forskarna ingen koppling mellan porrvanor och antalet sexpartners studenterna hade haft under sina liv. Endast bland tyska kvinnor fanns det en korrelation mellan frekvent porrtittande och ett högre antal sexpartners. För Polska kvinnor och män hade porrvanor ingen inverkan på hur många sexpartners de haft.

Precis som författarna av studien uttryckte det ”verkar det som att det finns en koppling mellan porrtittande och sexuellt beteende. Kopplingen verkar dock handla om en ökad sexuell inspiration, inte en ökad risk för osäkert sexuellt beteende.” Man kan tolka resultatet av denna studien som att porr hjälper människor att vidga sina sexuella vyer, men inte nödvändigtvis på bekostnad av sexuell säkerhet.

Inspiration från porr

Det finns också en möjlighet att porr inte påverkar tittarens sexuella beteende över huvud taget. Kanske är det så att människor som är sexuellt äventyrliga ser på porr oftare och inte tvärt om. Studien berättar heller inget om vilken typ av porr studenterna såg på och om det i så fall påverkade deras sexuella beteende. Som med de flesta områden inom sex och relationer behövs det mer forskning för att ge en mer nyanserad bild. Men, för närvarande verkar det som att vetenskapen talar emot den allmänna uppfattningen om ”porrskadade” människor som struntar i kondomen för att den sällan visas i porrfilm.

Källor

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0092623X.2015.1072119#.VhfbK2CTp1I