inte-attraherad-av-partner

Experten: ”Såhär många av dina vänner är i hemlighet fetischister”

Här kommer en fråga som ni aldrig kommer kunna svara på men jag ställer den ändå! Hur många av mina vänner har olika fetischer?
Hur många gillar BDSM till exempel? Ha det!

-Stefan, 18

Hur många av mina vänner har fetischer?

Psykologer och psykiatriker använder termen parafili för att referera till ett ovanligt sexuellt intresse. Mer specifikt är parafilier ett återkommande begär för ovanliga sexuella föremål eller sexuella aktiviteter. Trots att hundratals ”begär” har beskrivits som parafilier vid ett eller annat tillfälle finns det bara åtta specifika parafiler som är upptagna i den nuvarande versionen av DSM (psykiatribibeln). Dessa är; fetischism, transvestism, voyeurism, exhibitionism, frotteurism, pedofili, masochism och sadism.

Skillnaden mellan fetisch och parafili

Även om dessa parafilier länge har ansetts vara ganska sällsynta och ovanliga finns det väldigt lite data som kan ge en svar på exakt hur vanliga (eller ovanliga) dessa parafilier faktiskt är. Faktum är att nästan all forskning som utförts på dessa ämnen – hur vanliga olika parafilier är – hittills varit begränsad till kliniska prover, vilket inte säger oss särskilt mycket om hur många människor som går omkring och bär på dessa ovanliga sexuella intressen. Men, en ny studie som publiceras i Journal of Sex Research ger oss äntligen lite insikt i detta.

Hur vanligt är parafilier?

I studien fick 1 040 vuxna kanadensare mellan 18 och 64 år berätta om sina sexuella begär och lustar. Deltagarna fick också svara på frågor om deras inställning och erfarenheter med var och en av de åtta parafilierna som anges i DSM. Mer specifikt fick de frågorna du kan läsa nedan, och för varje punkt fick deltagarna separata uppföljningsfrågor om huruvida de någonsin hade utövat beteendet och om de hade någon inneboende önskan om att göra det.

Fetischism: ”Har du någonsin blivit sexuellt upphetsad av ett livlöst icke-sexuellt föremål? Observera att en vibrator inte går in i denna kategori.”

Transvestism: ”Har du någonsin blivit sexuellt upphetsad av att bära kläder från motsatt kön?”

Voyeurism: ”Har du någonsin blivit sexuellt upphetsad när du tittade på en främling – som inte kände till din närvaro – medan de var nakna, klädde på sig eller hade sex?”

Exhibitionism: ”Har du någonsin blivit sexuellt upphetsad av att visa ditt könsorgan till en främling som inte förväntade sig detta?”

Frotteurism: ”Har du någonsin blivit sexuellt upphetsad av att röra eller gnugga dig mot en främling?”

Pedofili: ”Har du någonsin utfört sexuella handlingar med ett barn i åldern 13 år eller yngre efter att du blev vuxen?”

Masochism: ”Har du någonsin blivit sexuellt upphetsad medan du lider, domineras eller förödmjukas?”

Sadism: ”Har du någonsin blivit sexuellt upphetsad av att få någon att lida, eller genom att dominera eller psykiskt eller fysiskt förödmjuka en annan person?”

För att få en inblick i hur ”populära” eller vanliga parafilierna ovan är har jag sammanställt hur många personer som sa att de hade en önskan om att uppleva/genomföra var och en av de åtta handlingarna. Resultatet blev då så här:

Allmänt Män Kvinnor
Voyeurism 46.3% 60.0% 34.7%
Fetischism 44.5% 40.4% 47.9%
Frotteurism 26.7% 34.2% 20.7%
Masochism 23.8% 19.2% 27.8%
Sadism 7.1% 9.5% 5.1%
Transvestism 6.3% 7.2% 5.5%
Exhibitionism 4.5% 5.9% 3.4%
Pedofili 0.6% 1.1% 0.2%

Dessa fynd berättar några viktiga saker. För det första, även om alla dessa sexuella begär anses vara ovanliga per definition (eftersom de klassas som parafilier) verkar många av dem vara ganska vanliga, särskilt voyeurism och fetischism. Det är svårt att kalla dessa sexuella begär ovanliga när någonstans mellan en tredjedel och två tredjedelar av alla tillfrågande människor svarar att de har en önskan om att genomföra dem eller säger sig ha dem. Däremot verkar pedofili i synnerhet vara ganska sällsynt och faller med all säkerhet i den ovanliga kategorin av parafilier.

Parafilier är vanligare än vad man kan tro

För det andra, några av dessa parafilier är vanliga i den meningen att många människor verkar ha haft dem tidigare (och hade en önskan att agera på dem). Men, det är inte riktigt detsamma som att folk önskar att genomföra dessa sexuella handlingar mer än ”konventionellt accepterade sexuella aktiviteter”. Vanligt vaniljsex helt enkelt. Så medan dessa resultat tyder på att många säger sig ha haft parafila önskningar innan betyder inte det att lika många människor går och bär på dessa önskningar eller begär hela tiden.

Fetischer är vanligare bland kvinnor än män

Slutligen, det har länge funnits en fördom om att män drastiskt överträffar kvinnor när det gäller ovanliga sexuella intressen – parafilier. Vissa har till och med beräknat att det finns ungefär 20 män för varje kvinna bland de populäraste parafilierna. Men, inga sådana könsskillnader kommer ens i närheten i den stora studien. Vissa parafilier är till och med vanligare bland kvinnor än hos män (fetischism och masochism).

Det verkar som att många av dessa avvikande fantasier inte är så avvikande och sällsynta som vi (eller forskare) kanske tror. Många sexuella fantasier som klassas som parafilier är faktiskt rätt vanliga.