inte-attraherad-av-partner

Hur blir man en bra livskamrat?

Jag skulle vilja att du för ett ögonblick tänker på vilken person du verkligen skulle vilja vara, om du fick friheten att skulptera dig själv precis som du ville. Vilka kunskaper skulle du besitta? Vilken personlighet skulle du vilja ha? Skulle du vilja bättra på ditt tålamod eller bli en bättre ledare? Skulle du göra dig själv vältränad? Vilka språk skulle du vilja tala flytande?

Många psykologer tror att varje människa har en ”ideal självbild” som denne strävar mot att förverkliga [1]. Den ideala självbilden är helt enkelt den person du skulle vara om du förverkligade alla dina drömmar och mål. Självklart kan du göra resan mot din ideala självbild på egen hand, men du kan också ta hjälp av en kärlekspartner som har möjlighet att underlätta (eller försvåra) resan genom att forma dig som person på olika vis. Forskare kallar den här processen för Michelangio fenomenet [2].

Michelangio fenomenet har fått sitt namn ifrån den välkände renässanskonstnären Michelangelo som ansåg att en perfekt skulptur ligger gömd inuti varje stenblock och att en konstnärs enda uppgift är att frigöra skulpturen genom att varsamt hacka bort överflödig sten som döljer den. I romantiska förhållanden anpassar sig parterna efter varandra och kompromissar när det behövs för att hålla förhållandet vid liv. Efter lång tid av anpassning och kompromissande kan dessa ”justeringar” bli permanenta förändringar i vår personlighet. På det viset kan en kärlekspartner skulptera oss (och vi kan skulptera vår kärlekspartner) precis som Michelanelo skulpterade sina marmorfigurer.

Hur blir jag en bra partner?

Du och din partner har möjligheten att hjälpa varandra nå era ideala självbilder på sätt som är positiva, neutrala eller skadliga [2,3]. För att lättare illustrera min poäng vill jag att du föreställer dig Anders vars ideala självbild innefattar att vara äventyrlig. Hans partner Malin är som mest hjälpsam när hon bekräftar hans äventyrliga drag (Malin kan till exempel vara uppmuntrande och stöttande när Anders vill prova nya saker, som fallskärmshoppning). Malin kan också misslyckas med att bekräfta Anders ideala självbild genom att uppmuntra personlighetsdag som inte främjar en äventyrlig personlighet. Att vara en duktig programmerare främjar kanske inte Anders som vill vara mer äventyrlig, men Malin tycker att det är en viktig kunskap att ha. Om Malin då uppmuntrar Anders programmeringskunskaper hjälper hon inte honom att må sin ideala självbild. Att misslyckas med att bekräfta Anders ideala självbild är inte nödvändigtvis dåligt eftersom Anders förmodligen blir en bra programmerare. Det mest förödande Malin kan göra när hon ”skulpterar” är att vägra inse vad som är Anders ideala självbild genom att reagera negativt när Anders försöker utveckla sin äventyrliga sida (genom att berätta hur korkat hon tycker det är med fallskärmshoppning). Malin kan också förstöra genom att bekräfta och nära personlighetsdrag som är raka motsatsen till Anders ideala självbild (genom att uppmuntra honom till att göra stillasittande och lugna saker).

Är han en bra partner för mig?

Jämfört med de som misslyckas har de parter som lyckas med att nära och bekräfta sin partners ideala självbild en rad fördelar i förhållandet. När du har en partner som bekräftar och när din ideala självbild mår du bättre psykologiskt och känner dig nöjdare med livet generellt eftersom du är på god väg att växa upp till en människa som du verkligen vill vara [4]. Inte nog med att din personliga utveckling främjas, du känner dig också förstådd och accepterad. Du känner att din partner verkligen bryr sig om hur du vill leva ditt liv. Allt detta kan leda till att du känner en större tillit till din partner och vågar satsa mer på ert förhållande [3].

Vad är en bra livskamrat?

Så vilken poäng försöker jag göra egentligen? Jo, du och din partner har en enorm möjlighet att främja eller hindra varandra att bli de människor och leva de liv som ni verkligen vill innerst inne. Så gör ditt bästa för att bekräfta och nära din partners personliga utveckling och fundera över om din partner hindrar eller hjälper dig att nå din ideala självbild. Det är så du blir en bra livskamrat. Kanske kan ni båda leva ett lyckligare liv om ni funderar över den här artikeln?

Källor
[1] Markus, H., & Nurius, P. (1986). Possible selves. American Psychologist, 41, 954-969.

[2] Drigotas, S. M., Rusbult, C. E., Wieselquist, J., & Whitton, S. W. (1999). Close partner as sculptor of the ideal self: Behavioral affirmation and the Michelangelo phenomenon. Journal of Personality and Social Psychology, 77, 293-323.

[3] Rusbult, C. E., Finkel, E. J., & Kumashiro, M. (2009). The Michelangelo phenomenon. Current Directions in Psychological Science, 18, 305-309.

[4] Drigotas, S. M. (2002). The Michelangelo phenomenon and personal well-being. Journal of Personality, 70, 55-77.