“Att hata är att förgifta sig själv” är ett klassiskt talesätt som tros ha myntats av Buddha. Ny forskning visar att det kan ligga mer sanning i talesättet än vad vi tidigare trott, i alla fall om man pratar om hat och fördomar om sexuella minoriteter som bi- eller homosexuella. Inte nog med att mobbning och diskriminering i sig är tärande för kroppen och psyket, de utsatta söker sig ofta till alkohol, droger och en rad andra ohälsosamma beteenden för att fly verkligheten de lever i.


Är honofobi skadligt?


Mobbning och diskriminering av homosexuella får många tråkiga konsekvenser, enligt en undersökning som publicerades i Social Sciences & Medicine kan det till och med att förkorta de drabbades liv! Ännu en ny undersökning som publicerades i American Journal of Public Health föreslår att även de som mobbar och diskriminerar riskerar att förgiftas av sitt sätt att särbehandla människor som tillhör olika sexuella minoriteter.

I undersökningen som publicerades i Social Sciences & Medicine ville forskare ta reda på om dödligheten bland sexuella minoriteter påverkades av mängden diskriminering av bi- och homosexuella som existerade i ett specifikt samhälle. För att ta reda på hur många sexuella minoriteter som levde i de olika samhällena hämtade forskarna data ur ett register som skapas av General Social Surveys där resultaten av olika nationella undersökningar lagras i USA. Datan från registret jämfördes sedan med datan från USAs National Death Index [1].

Till termen ”sexuella minoriteter” räknades alla som hade haft sexuellt umgänge med en partner av samma kön under det gångna året, under de senaste 5 åren eller sedan de fyllde 18 år. Med andra ord blev man inräknad i studien även om man inte öppet hade identifierat sig själv som bi- eller homosexuell. Allt sammantaget fick forskarna ihop en grupp på 914 vuxna individer.

För att kartlägga mängden diskriminering av sexuella minoriteter i de olika samhällena tittade forskarna på hur invånarna i det aktuella området hade svarat på följande frågor:

  1. Om ett par personer på din ort föreslog att en homo-positiv bok borde tas bort från ert lokala bibliotek, hade du då stöttat det förslaget eller inte?
  2. Borde man låta en man som öppet erkänt att han är homosexuell undervisa på högskolor och universitet eller inte?
  3. Ponera att en man som kommit ut som homosexuell ville tala inför en stor församling på din ort, hade du då tyckt att han borde få göra det eller inte?
  4. Tycker du att sexuellt umgänge mellan två personer av samma kön alltid är fel, nästan alltid fel, fel ibland eller aldrig fel?

Är homofobi skadligt?

Forskarna fann att människor som tillhörde sexuella minoriteter dog i yngre åldrar än genomsnittet i samhällen där mest fördomar och diskriminering mot dem cirkulerade, jämfört med sexuella minoriteter som levde i mer gay-vänliga samhällen. Skillnaden var dessutom rätt stor. I de samhällen där invånarna var mest kritiska och diskriminerande mot bi- och homosexuella dog människor som tillhörde sexuella minoriteter 12 år tidigare i snitt. Tänkt på det en stund, tolv år!

I den andra studien jag nämnde inledningsvis – den från American Journal of Public Health – framgick att homofobins hälsorisker kan gå ut över de som diskriminerar mot sexuella minoriteter [2]. Genom att använda sig av samma databaser som den tidigare studien valde forskarna titta närmare på om homofobi och diskriminering mot homosexuella och bisexuella hade någon koppling till dödligheten hos heterosexuella i det aktuella samhället.

Till termen ”heterosexuella” räknades alla som bara hade haft sexuellt umgänge med partners av motsatt kön under det senaste året, under de senaste 5 åren, eller sedan de fyllde 18 år. Precis som tidigare blev invånarna inräknade även om de inte öppet hade identifierat sig själva som heterosexuella. Allt sammantaget fick forskarna ihop en grupp på 20 226 vuxna individer.

  Pride Dildo

Resultaten antydde att heterosexuella människor som bodde i samhällen där fördomar och diskriminering mot sexuella minoriteter var vanligare – i snitt – dog tidigare än de heterosexuella som bodde i mer gay-vänliga samhällen. Även om skillnaden på dödligheten inte var lika stor som den var hos sexuella minoriteter gick den fortfarande att se. I de mest gay-kritiska samhällena dog heterosexuella vuxna människor 2.5 år tidigare i snitt, jämfört med det nationella genomsnittet.

Självklart är det viktigt att understryka att inställningen till homosexuella och bisexuella inte är den enda faktorn som varierar bland olika amerikanska samhällen. Det innebär att det kan finnas en rad andra faktorer som tillsammans resulterar i skillnaden vi ser i dödligheten, både bland sexuella minoriteter och bland heterosexuella. Forskarna som utförde studierna försökte att ta hänsyn till detta faktum, genom att kontrollera andra faktorer – så som socioekonomisk status, etnicitet och ålder. Självklart kan man aldrig garantera resultaten i sådana här svepande studier där många faktorer spelar in på befolkningen.

Vilka drabbas av homofobi?

Men, man kan inte bortse ifrån att resultaten av båda studierna antyder att fördomar, mobbning, diskriminering av homosexuella och bisexuella – samt homofobi – inte bara drabbar HBTQ-människor väldigt hårt – det drabbar alla! Resultaten ger oss ännu fler anledningar att vara mer toleranta och öppensinnade gentemot människor som inte lever som vi själva gör.

Detta var som sagt resultat hämtade från två amerikanska studier, gjorda på den amerikanska befolkningen. Vi vill gärna tro att vi är mer toleranta här i Sverige – vilket vi säkert är till en viss grad – men även i Sverige finns det fortfarande enormt mycket kvar att göra för att människor som tillhör sexuella minoriteter ska känna sig fult bekväma med att vara dem de är helt öppet, och leva sina liv på det sätt de finner bäst.

Jag väljer att avsluta denna artikel med lite positiv data från ett Svenskt examensarbete, sammanställt av två lärarstudenter vid Malmö högskola. Examensarbetet är från 2008 och bär rubriken ”Ungdomars attityder till homosexuella”. I examensarbetet frågade studenterna att par gymnasieelever en rad frågor om hur de ser på homosexuella, bland annat fick eleverna frågan ”Jag tycker att homosexuella ska behandlas jämlikt med heterosexuella”. Eleverna fick sedan välja ett av fem svarsalternativ: Stämmer precis, Stämmer ganska väl, Stämmer delvis/delvis inte, Stämmer ganska dåligt, Stämmer inte alls. Samtliga tjejer och 16 av 19 killar ansåg att homosexuella ska behandlas jämlikt med heterosexuella [3], vilket såklart bådar gott för framtiden.

Även om deras examensarbete innehöll ett kraftigt begränsat antal gymnasieelever som knappast kan anses vara ett tvärsnitt av den svenska gymnasieskolan går resultatet hand i hand med det jag tror – att homofobi är något föråldrat som kommer avta drastiskt (om inte försvinna helt) i framtiden. Utvecklingen går åt rätt håll, men vi får aldrig sluta kämpa för allas lika rättigheter.

Källor
[1] Hatzenbuehler, M.L., Bellatorre, A., Lee, Y., Finch, B.K., Muennig, P., & Fiscella, K. (2014). Structural stigma and all-cause mortality in sexual minority populations. Social Sciences & Medicine, 103, 33-41.

[2] Hatzenbuehler, M.L., Bellatorre, A., & Muennig, P. (2014). Anti-gay prejudice and all-cause mortality among heterosexuals in the United States. American Journal of Public Health, 104, 332-337.

[3] Catarina Andersson, Lotta Kilic (2008-01-14 ). Ungdomars attityder till homosexuella och homosexualitet, 30-31. Malmö högskola, Lärarutbildningen, Individ och samhälle. http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:638521/FULLTEXT01.pdf