inte-attraherad-av-partner

Minskar risken för urinvägsinfektioner om jag kissar efter sex?

Hej! Jag har en fråga angående sex och urinvägsinfektioner. Jag har väldigt lätt för att drabbas av urinvägsinfektioner, speciellt om jag känner mig febrig eller när jag har mer sex än vanligt! Jag har hört att man ska kissa direkt efter sex och att det ska minska risken för urinvägsinfektion. Jag tycker att jag gör det varje gång men ändå drabbas jag titt som tätt? Jag är 35 nu, men jag har haft det problemet så länge jag kan minnas och jag kissar alltid efter sex. Självklart är det både drygt och smärtsamt. Det jag undrar är om jag kan skydda sig mot urinvägsinfektioner på något sätt när jag har sex? Blir risken mindre om min kille använder kondom kanske? Jag är väldigt tacksam för svar!

–Ofelia

Tack för en väldigt bra fråga, Ofelia. Du är inte den enda som fått rådet att kissa efter sex för att undvika urinvägsinfektioner. Det är ett faktum att sex kan leda till urinvägsinfektioner, det är också ett faktum att kvinnor drabbas i större utsträckning än män [1]. Jag har tagit en titt på vad vetenskapen säger om kiss-metoden, det här är vad jag hittade!

Både penetrerande och oralt sex skapar en rätt bra möjlighet för bakterier av olika slag att komma in i urinröret och senare orsaka en urinvägsinfektion. Visst känns det logiskt att man skulle kunna motverka infektionen genom att kissa efter sex och på så vis ”spola ut” bakterierna från urinröret innan en infektion utvecklas? I teorin låter det så enkelt och effektivt, men faktum är att forskning om kopplingarna mellan urinvägsinfektioner och efter-sex-kissande har givit väldigt olika resultat.

Sex och urinvägsinfektioner

En studie från 1996 där 819 kvinnor i åldrarna mellan 18 och 40 medverkade fann forskarna att risken för urinvägsinfektion varken blev högre eller lägre när kvinnorna kissade inom en timme efter sex. Däremot visade resultaten av studien att risken för urinvägsinfektion ökade hos kvinnor som använde pessar tillsammans med spermiedödande medel [2].

En annan studie från 2000 – där forskare jämförde 229 kvinnor med urinvägsinfektion med 253 slumpmässigt utvalda kvinnor som aldrig haft urinvägsinfektion – visade heller inte på någon koppling mellan efter-sex-kissande och förändrad risk för urinvägsinfektion. Återigen visade dock resultatet på att kvinnor som använde sig av spermiedödande medel löpte större risk att drabbas [3]. Teorin är att spermiedödande medel främjar tillväxten av vissa bakterier och att dessa i sin tur höjer risken för en infektion. Det är också värt att nämna att den här studien fann att de kvinnor som drabbats av sin första urinvägsinfektion i tidig ålder (yngre än 15 år) och hade en mor som också lätt drabbades av urinvägsinfektioner löpte större risk att drabbas. Detta tyder på att vissa kvinnor – oavsett sexuellt beteende eller sexuella vanor – helt enkelt har lättare för att utveckla urinvägsinfektioner.

Det finns studier som visar på att det kan finnas en koppling mellan att vänta med att kissa efter sex och en förhöjd risk att drabbas av en urinvägsinfektion, men dessa är rätt gamla (från 1990 och tidigare). Urvalsgrupperna i studierna var också väldigt små. Det finns två nyare studier som visar på att kissa strax efter sex minskar risken för urinvägsinfektion. En gjordes på en liten grupp gravida kvinnor i Iran och en annan studie hade gjorts på en liten grupp gravida kvinnor i Saudi Arabien.

Leder sex till urinvägsinfektioner?

Allt sammantaget är det väldigt svårt att veta om teorin om att kissa strax efter sex för att slippa en ”dryg” urinvägsinfektion stämmer eller inte. Forskningen på det här området är kraftigt begränsat. Personligen tror jag att det inte kan skada att kissa efter sex, kanske minskar det risken för några få kvinnor där ute?

Huruvida din idé om att kanske kondomer skulle minska risken för urinvägsinfektioner bland kvinnor stämmer eller inte kan jag tyvärr inte säga så mycket om. Även om jag inte har några vetenskapliga belägg är jag rätt säker på att kondomer kraftigt kan minska risken för urinvägsinfektioner för killar i alla fall.

Kanske är du bara en av de kvinnor som tenderar att utveckla urinvägsinfektioner lättare, Ofelia. Du beskriver ju trotts allt att du haft problem med urinvägsinfektioner så länge du kan minnas. Om du bara sökt hjälp hos en allmänläkare skulle jag rekommendera dig att söka dig vidare till en urolog som kanske kan ge dig ett bättre svar. Tack för att du läser Lustfyllt.

Källor
[1] Eke, N. (2002). Urological complications of coitus. BJU International, 89(3), 273-277.

[2] Hooton, T. M., Scholes, D., Hughes, J. P., Winter, C., Roberts, P. L., Stapleton, A. E., … & Stamm, W. E. (1996). A prospective study of risk factors for symptomatic urinary tract infection in young women. New England Journal of Medicine, 335(7), 468-474.

[3]Scholes, D., Hooton, T. M., Roberts, P. L., Stapleton, A. E., Gupta, K., & Stamm, W. E. (2000). Risk factors for recurrent urinary tract infection in young women. Journal of Infectious Diseases, 182(4), 1177-1182.