UngKAB15 är det galet tråkiga namnet på en galet otråkig studie om sexualitet och hälsa bland unga i Sverige som folkhälsomyndigheten precis publicerat på sin webbplats.

Rapporten behandlar frågor om hälsa och sexualitet bland unga i Sverige. Rapporten är baserad på en enkätstudie bland ett randomiserat urval av unga i åldern 16–29 år i befolkningen och utfördes under 2015. Rapporten belyser områden som: sex mot sin vilja, sex mot ersättning, sexualitet och relationer, sexuella handlingar, sexuell debutålder och mycket mer.

Som den inbitna sexualnörd jag är plöjde jag igenom rapportens 140 sidor med stort intresse och iver några få minuter efter att den blev tillgänglig på folkhälsomyndighetens hemsida. Om du också hyser ett intresse för sex men inte riktigt har tiden att traggla dig igenom rapporten kan du betrakta detta som din lyckodag på internet. Nedan har jag nämligen valt ut 10 fakta från rapporten som jag tyckte var lite extra intressanta!

I Folkhälsomyndighetens nya sexundersökning lärde vi oss att…

Det oftast är killar som är missnöjda med sitt sexliv

Totalt ansåg 56 procent att de var ganska eller mycket nöjda med sitt nuvarande sexliv. Överlag verkar dock tjejer vara nöjdare med sitt sexliv än vad killar är. I alla åldersgrupper finns en tendens att en högre andel killar än tjejer var ganska eller mycket missnöjda med sitt nuvarande sexliv.

Medelåldern då unga förlorar oskulden är 16 år

Medelåldern och medianåldern för sexuell debut med en partner var 16 år. Tjejer debuterade i medeltal vid 16,1 års ålder och killar vid 16,6 år. Om man jämför åldern för sexuell debut i rapporten med de från en specialanalys som Folkhälsomyndigheten publicerade 2014 har det inte skett någon större skillnad. Då var genomsnittsåldern (viktad) för sexdebuten 16,1 år för tjejer och 16,4 år för killar.

Nästan alla unga tjejer har sex på det sätt de själva vill

90 procent tyckte att de hade sex på ett sådant sätt som de själva ville vid senaste sextillfället. Andelen var högre bland tjejer (92 procent) än killar (89 procent).

Sexpertens tankar: Ibland känner jag att det finns en allmän idé eller teori om att sexuella ideal från populärkultur och pornografi pressar eller tvingar unga tjejer till att utföra sexuella handlingar som de egentligen inte vill utföra. Det faktum att hela 92 procent av unga tjejer svarar att de har sex på ett sätt som de själva faktiskt vill går – uppmuntrande nog – emot denna allmänna teori.

Huruvida populärkultur och porr påverkar ungas sexvanor är såklart svårt att svara på och framgår inte i rapporten, men oavsett om det påverkar ungas sexvanor eller inte har de flesta unga fortfarande sex på ett sätt de själva vill vilket är det viktigaste i mina ögon.

Nästan alla unga har sex på platser där de känner sig trygga och säkra

Totalt rapporterade 95 procent av alla att de vid senaste sextillfället hade sex på en trygg plats där de kände sig säkra. Högst andel (4 procent) som inte kände sig säkra och trygga vid senaste sextillfället fanns bland killar i åldern 20–24 år.

Tjejer är sämst på att skydda sig under sex

En högre andel tjejer (48 procent) än killar (39 procent) uppgav att de hade haft oskyddat vaginalt eller analt samlag med 1 partner under de senaste 12 månaderna. Likaså hade en högre andel tjejer (3 procent) än killar (2 procent) oskyddat vaginalt eller analt samlag med 6–10 partner under de senaste 12 månaderna.

Däremot svarade en högre andel killar än tjejer att de inte ville använda kondom, och angav att de blev irriterade om partnern föreslog det.

Oroande många killar och tjejer faller offer för sexuella handlingar mot deras vilja

Totalt svarade 40 procent att det någon gång hänt, att någon gjort en sexuell handling mot deras vilja. Andelen var högre bland tjejer (54 procent) än killar (27 procent). Bland personer som inte vill kategorisera sig utifrån kön var andelen 53 procent.

De vanligaste sexuella handlingarna mot ens vilja var att någon rört ens kön eller bröst och att någon blottat sig för dem. Därefter kom oönskat vaginalt samlag (13 procent) och oralsex/munsex (11 procent). 2 procent angav att de hade erfarenhet av att någon, mot deras vilja, lagt ut nakenbilder av dem på nätet.

Många kan tänka sig att använda kondom – men långt färre gör det

Vid en rangordning av tänkbara preventivmedel och preventivmetoder kom kondom på första plats. 88 procent av de medverkande svarade att de kunde tänka sig att använda kondom. När de senare fick frågan om vilka preventivmetoder och preventivmedel de faktiskt använde vid senaste sextillfället var hormonell metod (p-ring, p-stav, p-piller osv.) populärast. Kondom under hela samlaget användes endast av 25 procent.

En annan populär preventivmetod var avbrutet samlag med 8 procent och så kallade ”säkra perioder” som innebär att man har samlag bara de dagar då risken för befruktning är liten. Återigen var det en högre andel killar (30 procent) än tjejer (20 procent) som svarade att de använde kondom vid senaste sextillfället.

Unga svenskar inte är så promiskuösa som många vuxna tror

När de medverkande i studien fick frågan; Hur många personer har du haft sex med de senaste 12 månaderna? svarade såhär! De vanligaste svaren i samtliga åldersgrupper var inga eller 1 sexpartner. Endast 2 procent haft 10 eller fler sexpartner de senaste 12 månaderna. Det var ungefär lika stora andelar tjejer (2 procent) som killar (3 procent) som haft 10 sexpartner eller fler under de senast 12 månaderna.

Sexpertens tankar: Återigen tänker jag på en allmän idé eller teori som jag tror många vuxna bär på, den om att unga i dagens samhälle (med sexappar som Tinder och Grinder) lever galet promiskuösa liv och avverkar fler sexpartners på en weekend än vad de själva uppnått på en hel livstid! Denna fakta visar på raka motsatsen. Unga svenskar idag har inte extremt många sexpartners enligt någon standard alls. Take a chill pill.

Bara hälften är nöjda med sexualundervisningen i skolan

Endast 49 procent ansåg att skolan gett dem tillräckliga kunskaper för att ta hand om sin sexuella hälsa. Majoriteten svarade dock att skolan hade gett tillräckliga kunskaper om hur man blir gravid, hur man använder kondom och hur kroppen fungerar.

Om du är en lärare som sitter och planerar kommande lektioner i sex och samlevnad kan jag tipsa om att de tre främsta områden unga vill ha mer information om är hur man får en relation att fungera bra, hur det är att leva med hiv idag och hur man hittar någon att ha en relation med. Den sista punkten är extra populär bland killar.

Killar utsätts för mer fysiskt våld än tjejer

Totalt hade 6 procent varit utsatta för fysiskt våld under de senaste 12 månaderna. Av dem var andelen tjejer (5 procent) ungefär lika stor som andelen killar (7 procent). Den vanligaste platsen för fysiskt våld var på allmän plats eller nöjesställe. Därefter i hemmet av min familj eller släkt.

Källor
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/31840/sexualitet-halsa-bland-unga-Sverige-01186-2017-1-webb.pdf