inte-attraherad-av-partner

Hur ser prostitutionen ut i Sverige?

Det kallas ofta för världens äldsta yrke – prostitution. Trots att den internationella frivilligorganisationen Amnesty International säger att prostitution är en mänsklig rättighet är det fortfarande kontroversiellt att sälja och köpa sex som vilken annan tjänst som helst runt om i världen. I flera läder är det helt lagligt att både köpa och sälja sex, i flera europeiska länder räknas prostitution och till med som en pensionsgrundande inkomst. I andra länder är det lagligt att sälja sex men olagligt att köpa, precis så var det i Sverige fram till dess att 1999 års sexköpslag trädde i kraft. Det blev då olagligt att både köpa och sälja sex i Sverige.


Hur ser prostitutionen ut i Sverige?


Men, bara för att prostitution är olagligt innebär inte det att det inte förekommer i flera städer runt om i Sverige. Enligt Stockholmspolisen sker omkring 250 000 sexköp varje år, i snitt betalar varje kund 1500 kronor. Allt sammanräknat innebär detta att sexhandeln omsätter omkring 375 000 000 kronor varje år – bara i Stockholm. En industri större än många andra kort sagt. Vi har tagit del av en omfattande kartläggning av prostitutionen i Sverige som Länsstyrelsen Stockholm genomförde 2014. Tack vare den kommer här 8 intressanta fakta om hur sexhandeln ser ut i Sverige!

Majoriteten av säljarna av sexuella tjänster i Sverige är av annan nationalitet än svensk. I 77 procent av eskortannonserna på internet uppges en annan nationalitet än svensk [1].

Omkring 7,5 procent av svenska män mellan 18 och 65 år har någon gång i sina liv köpt sexuella tjänster. Knappt en procent av männen har gjort det under det senaste året [1].

Ungdomsstudier visar att andelen pojkar som sålt sex är högre än andelen flickor, och att framför allt hbtq-killar utgör en stor andel av unga män med erfarenhet av sex mot ersättning [1].

Omkring 7 000 annonser för försäljning av sexuella tjänster i Sverige ligger ute på internet. Antalet eskortannonser på internet har ökat markant [1].

På annonser där priset är utskrivet finns olika sätt att räkna. Det vanligaste är en summa per timme eller natt [1].

Priserna varierar mellan 800 och 2 000 kronor per timme och 3 000 och 10 000 kronor för en natt [1].

Resultatet från SiS kartläggning visade att en av tre flickor såväl som en av tre kvinnor någon gång har fått erbjudanden om att sälja sexuella tjänster [1].

Enligt Stockholmspolisen säljer varje dag 150 – 200 kvinnor sex genom escortannonser på internet. I snitt tar varje kvinna emot 5 – 10 kunder [2].

Källor: [1]lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2015/prostitution-kartlaggning-2014.pdf [2]youtu.be/lsJBnFMJcto

[irp]