inte-attraherad-av-partner

5 fakta om bisexualitet

Bisexualitet är en av de mest missförstådda sexuella läggningarna vi har i dagens samhälle. Trots att vi nyss gick in i 2016 finns fortfarande många vedertagna myter och felaktiga föreställningar om vad det innebär att vara bisexuell. För att motverka detta har jag skrivit denna artikeln som sammanfattar 5 viktiga upptäckter som forskare gjort om bisexualitet under de senaste decennierna! Även om du som läser inte identifierar dig själv som bisexuell hoppas jag att du läser vidare. Dessa upptäckter är inte bara intressanta, de hjälper oss att slå hål på många myter och missuppfattningar som finns om bisexualitet idag.

Finns bisexualitet på riktigt?

Det finns många människor som totalvägrar att acceptera bisexualitet som en sexuell läggning. Andra påstår att alla som identifierar sig som bisexuella i hemlighet är homosexuella, eller bara ”sexuellt förvirrade”. Alla dessa människor har dock galet fel! Bisexualitet är en riktig sexuell läggning och är inte samma sak som att vara gay eller lesbisk. Resultaten från flera studier fisar att bisexualitet involverar ett tydligt sexuellt attraktionsmönster, precis som homosexualitet eller heterosexualitet. I en av studierna som styrker detta fick de medverkande se fotografier av olika män och kvinnor samtidigt som forskare i hemlighet registrerade hur lång tid de tittade på varje bild. Resultaten visade att bisexuella personer tittade ungefär lika länge på bilder av män och bilder av kvinnor [1], samtidigt som homosexuella män och kvinnor tittade längst på bilder av de kön de föredrog. På samma tema har andra forskare upptäckt att bisexuella män uppvisar starka tecken på både psykisk och fysisk upphetsning i förhållande till båda könen [2], samtidigt som homosexuella killar endast uppvisade samma starka tecken i förhållande till män.

Är bisexuella kåtare?

Det finns en missuppfattning hos vissa människor, att bisexuella personer är kåtare eftersom de i teorin kan tänka sig att ha sex med fler människor. Denna teori om att bisexuella är en extremt kåt grupp människor är dock fel. Bisexuella personer har inte nödvändigtvis högre sexdrift än någon annan. Det publicerades en väldigt intressant studie under 2007 i Archives of Sexual Behavior som innefattade 200 000 deltagare. Resultatet av studien visade att libidon hos bisexuella personer är likvärdig med libidon hos alla andra människor. Specifikt så rankades alla deltagares libido på en skala med 7 nivåer, där fick heterosexuella män en snittpoäng på 5,47, bisexuella män 5,28 och homosexuella män 5,26. Heterosexuella kvinnor fick en snittpoäng på 4,51, bisexuella kvinnor 4,91 och homosexuella kvinnor 4,60. Som du kan se skiljer sig inte sexlusten åt allt för mycket inom de specifika könsgrupperna. Skillnaden i sexlust mellan personer med olika sexuella läggningar är väldigt liten och i praktiken obefintlig.

Är det vanligare att tjejer är bisexuella?

Resultaten efter ett flertal internationella studier visar att det är större chans att en kvinna identifierar sig som bisexuell, än att en man identifierar sig som bisexuell. En studie från National Survey of Sexual Health and Behavior visar att 2,6% av alla män identifierar sig själv som bisexuell, samtidigt som 3,6% av alla kvinnor identifierar sig själva som bisexuella. Andra studier har funnit mycket större skillnader mellan könen (för exempel på det kan du ta en titt på sidan 32 av denna rapport från CDC som summerar resultatet från flera studier på området). Vad beror denna skillnad på då? Varför är kvinnor oftare bisexuella än män? Det är såklart väldigt svårt att svara på, men det kan bero på att det finns en större acceptans för kvinnlig bi- (eller homo) sexualitet i vårt samhälle. Vissa forskare hävdar att detta reflekterar hur kvinnor är mer ”sexuellt plastiska”, det vill säga att; kvinnor sexuella begär i större utsträckning anpassar sig till sociala och kulturella faktorer än vad mäns gör. Något som också är värt att notera är att antalet bisexuella ökar år för år i länder som till exempel USA. Hur det ser ut i Sverige vet jag inte riktigt, men jag kan nog tänka mig att vi ser en liknande (dock inte lika påtaglig) trend i Sverige. Detta innebär inte nödvändigtvis att bisexualitet i sig ökar, snarare det blir lättare och lättare att ”komma ut” som bisexuell.
[irp]

Även homosexuella har fördomar om bisexuella

Det är inte bara vi oinsatta heterosexuella människor som har fördomar om bisexualitet, det har lesbiska och homosexuella killar också. Framförallt drabbas bisexuella män av dessa fördomar som ofta handlar om att de skulle vara ”sexuellt förvirrade” personer som inte riktigt vet vad de tänder på och inte. Som ett litet bevis på denna negativitet som ibland riktas mot bisexuella har forskare funnit att det förhållandevis få hetero- och homosexuella personer skulle kunna tänka sig att ha ett romantiskt förhållande med en bisexuell person [3].

Är bisexuella lika attraherade av båda könen?

Att vara bisexuell innebär inte nödvändigtvis att man blir exakt lika attraherad av både män och kvinnor. Att vara bisexuell innebär att man har förmågan att bli attraherad av både män och kvinnor, men ibland föredrar man det ena eller det andra könet. Forskare har funnit att bisexuella män oftast uppvisar en starkare fysisk upphetsning gentemot ett kön i jämförelse med det andra [4]. Vartåt man ”lutar” som bisexuell man är dock olika. Vissa föredrar kvinnor och andra föredrar män. Visst finns det också bisexuella personer som inte ”lutar” åt något håll alls och är lika attraherad av både män och kvinnor, men det är inte ett karaktärsdrag som man ska tilldela alla bisexuella personer.

Källor
[1] Rullo, J. E., Strassberg, D. S., & Miner, M. H. (in press). Gender-specificity in sexual interest in bisexual men and women. Archives of Sexual Behavior.
[2] Rieger, G., Chivers, M. L., & Bailey, J. M. (2005). Sexual arousal patterns of bisexual men. Psychological Science, 16, 579-584.
[3]Herek, G. M. (2002). Heterosexuals’ attitudes toward bisexual men and women in the United States. Journal of Sex Research, 39, 264-274.
[4]http://link.springer.com/article/10.1007/s10508-006-9146-z