inte-attraherad-av-partner

Nej, det är inte kondomen som ger dig erektionsproblem

Hej! Jag är en kille som har ett stort problem med kondomer. Eller jag vet ärligt talat inte om det är kondomerna som är felet. Problemet är att jag alltid blir mjuk när det är dags att ta på kondomen. Det spelar ingen roll vilken tjej jag är med eller hur länge vi varit ihop. Det fungerar aldrig för mig. Är avundsjuk på andra killar för det verkar som att kondomer är as lätt att använda för alla andra killar. Bara rulla på och köra typ. Jag tackar nästan nej till sex helt om jag vet att jag måste ha kondom. Bara för att det är pinsamt att misslyckas med det varje gång. Jag blir också mjuk ibland när jag inte använder kondom även om det inte händer så ofta. Blir lixom hård sedan mjuk och sedan kan jag bli hård igen efter ett tag. Är det bara kondomerna som orsakar mitt problem? Det känns som kondomer förstör mitt sexliv!


Vad ska jag göra för att kondomer inte ska förstöra mitt sexliv?


Tack för ditt väldigt ärliga mail! Jag kan börja med att berätta för dig att du inte är ensam om att känna som du beskriver. Oron för att mjukna är en av de absolut vanligaste anledningarna till att killar väljer att inte använda kondom. Många killar väljer också att hålla sig borta från kondomer för att de tror att problemet med att blå hård kommer bli ännu värre om de försöker använda dem och misslyckas upprepade gånger. Även om det sistnämnda kanske är sant för några få killar visar en ny studie från The Journal of Sexual Medicine att kondomer inte nödvändigtvis ligger till grund för alla erektionsproblem som killar upplever. Med andra ord, det är lätt att man som kille ger kondomen all skuld för att man inte kan få upp den och det är lite orättvist.

Erektionsproblem av kondom

I studien som jag nämnde ovan analyserade forskare data från 479 heterosexuella och sexuellt aktiva män i åldrarna 18 till 24. Ingen av dem befann sig då i ett långvarigt förhållande. Alla 479 killarna fick fylla ut ett frågeformulär som användes för att bedöma hur bra deras generella erektionsförmåga eller ”erektionshälsa” var, alltså hur bra deras förmåga att få stånd var i förhållande till ett internationellt index (the International Index och Erectile Function som förkortas IIEF). Tänk att det finns ett internationellt index för något sådant! Killarna fick också svara på frågor om vilka sexuella problem de upplevt under de senaste 90 dagarna i stunder de haft sex med och utan kondom.

Kondomrelaterade problem var väldigt vanliga bland killarna som var med i studien. 61.6% av dem rapporterade att de stundtals haft problem med att ”hålla sig hårda” under påsättningen av kondomen, under sex med kondomen på eller i båda situationerna.

Blir mjuk av kondom

Nu kommer vi till den intressanta delen i studien. Det visade sig nämligen att de killar som inte upplevde några erektionsproblem på grund av kondomer inte heller hade så mycket problem med att få upp den när kondomer inte användes (9.9%). Om man tittar på de killar som sa att kondomer orsakade erektionsproblem var sannolikheten för erektionsproblem när en kondom inte användes mycket högre. Hela 24.6% – 43.0% av killarna som upplevde erektionsproblem tack vare kondomer upplevde också problem med erektionen när kondomer inte användes.

Data från IIEF visade på samma sak som datan från denna studien, det vill säga att killar som inte upplever några erektionsproblem med kondomer inte heller löper så stor risk att drabbas av erektionsproblem utan kondom. Deras IIEF-poäng var hög, vilket innebar att deras ”erektionshälsa” var god. De killar som rapporterade erektionsproblem tack vare kondomer hade lägre IIEF-poäng (framförallt de killar som sa att de upplevde erektionsproblem under både själva påsättningen av kondomen och under sexakten med kondom på). Som ett positivt avslut på det hela kan jag berätta att alla killarnas erektionsförmåga eller ”erektionshälsa” hamnade inom det normala spannet. En oerhörd liten del av killarna bedömdes ha kliniska erektionsproblem.

För att sammanfatta, det visar sig att de killar som upplever erektionsproblem tack vare kondomanvändning också upplever erektionsproblem under andra sexuella stunder. Erektionsproblemen handlar alltså väldigt sällan om enbart kondomer. Studien visar att de killar som skyller på kondomen när de inte kan ”få upp den” ofta har mer generella problem med erektionen som sträcker sig bortom själva kondomen. Kondomer i sig är sällan ensam anledning till erektionsproblem.

Vänja sig vid kondom

Svagheter som jag ser med studien är bland annat att urvalsgruppen med killar var något udda sammansatt. Kriterierna för att inkluderas i studien kunde varit bättre. Därför kan skulle jag inte använda resultatet från denna studien för att generalisera. Forskarna ställde dessutom bara frågor om killarna upplevde problem med erektionsförmågan, inte om dessa problem ledde till ångest eller stress.

Svårt att få stånd med kondom

Det är också viktigt att nämna att utbildning och vana är stora faktorer som avgör hur lätt en kille kommer ha för att använda en kondom i ”skarpt läge”. Om man inte har fått prova på att handskas en kondom under sexualundervisningen i skolan kan detta leda till att man känner sig osäker när den ska på under en riktig sexakt. Kondomvana och utbildning leder till bättre självförtroende när man handskas med kondomer, vilket påverkar ens framgång med kondomer oerhört mycket.

Ofta beror inte erektionsproblem på enbart kondomen, men det finns saker man kan göra för att vänja sig vid att använda kondom.

För att förhindra att kondomer leder till erektionsproblem bland killar behövs en bättre undervisning i skolan, framför allt. Läraren måste prata aktivt om vilka problem som kan uppstå under användningen av kondomer och att det är helt normalt. Att endast förklara hur en kondom är tänkt att fungera under optimala kliniska förhållanden fungerar inte! Eleverna måste få öppna kondompaket och handskas med kondomer för att bygga upp en förståelse för deras funktion och känsla.

Förhindra erektionsproblem med kondom

Om man som kille upplever erektionsproblem på grund av kondomer och drar sig för att ha sex på grund av rädslan att misslyckas med kondompåsättningen kan det vara en god idé att öva själv hemma! Övning ger ju som bekant färdighet. Köp ett stort paket med den kondomsort som passar dig bäst och använd dem på dig själv när du onanerar. Jag är övertygad om att ditt medvetande kommer se kondomer som en mycket mer naturlig del av sexproceduren när du gjort slut på ett 100-pack på egen hand.

Källor
Sanders, S. A., Hill, B. J., Janssen, E., Graham, C. A., Crosby, R. A., Milhausen, R. R., & Yarber, W. L. (2015). General Erectile Functioning among Young, Heterosexual Men Who Do and Do Not Report Condom‐Associated Erection Problems (CAEP). The Journal of Sexual Medicine.