Om man läser eller lyssnar på den mediestorm som råder över pornografi kommer man med största säkerhet få intrycket att porr är ett av de största samhällsproblemen vi tampas med idag. Porrhat är så vida utbrett och accepterat att det förenar även de mest skilda politiskt anstuckna.

Porrhatet i Sverige

Högerextremister hävdar att porr är beroendeframkallande och jämför det med något så extremt som heroin. ”Granskande” bloggare säger att porr och porrtittande bland unga killar leder till så kallad ”porrimpotens” som förstör unga människors sexliv. Extremt långt ut på vänsterkanten står Zozan Inci (ordförande för Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) och hojtar ohämmat om att ”män som konsumerar porr blir mer sexuellt aggressiva och mer benägna att köpa sex.” Feministiskt initiativ hävdar på sin officiella webbplats att ”pornografiska uttryck […] förstärker en föreställning om kvinnor som varor som kan konsumeras.” De säger sig också vilja verka för att lagstiftningen kring pornografi ses över och att möjligheten att begränsa spridningen av pornografi utreds.

Vetenskapliga studier om porr

Vetenskaplig forskning om effekterna av porr berättar dock en helt annan historia. Neurovetenskaplig forskning stödjer till exempel inte idén om att porr är beroendeframkallande [1] och studie [2] efter studie [3] visar på att det inte finns något starkt eller konsekvent samband mellan porr och erektionsproblem (så kallad porrimpotens). Nu har det även publicerats en studie i The Journal of Sex Research [4] vars resultat motsäger sig det äldsta och mest slitna påståendet – att porr främjar kvinnohat och leder till ökat sexuellt våld.

I denna studie tittade forskare på ett nationellt representativt urval av män och kvinnor som deltog i The General Social Survey mellan 1975 och 2010. Totalt tittade forskarna på data från mer än 25 000 Amerikaner.

I synnerhet tittade forskarna på om de personer som angivit att de tittat på porr under det senaste året hade någon annorlunda inställning till kvinnor jämfört med de personer som inte hade såg på pornografiskt material.

Det forskarna fann var att både kvinnor och män som tittade på porr hade en mer jämställd syn på män och kvinnor än de personer som inte tittade på porr alls. Mer specifikt visade det sig att porrtittande personer var betydligt mer positiva till att se kvinnor i chefspositioner, mer positivt inställda till kvinnorna på sin specifika arbetsplats och mer positiva till abort.

Således, forskningen visar faktiskt på att män som ser på porr är mer positivt inställda till kvinnor i allmänhet.

Män som ser på porr

I samstämdhet med studien jag berättar om ovan visar en studie som publicerades i tidskriften Aggression and Violent Behavior [5] att länken som sägs finnas mellan porrtittande och aggressivt beteende saknas. Forskarna som gjorde studien hittade inga samband mellan pornografitittande och ökande våldtäkter eller ökat sexuellt våld. Tvärtom visar studien på det motsatta! Datan i studien visar en koppling mellan porrtittande och minskat sexuellt våld – inte mer.

Ny forskning visar på att män som ser på porr har en mer positiv inställning till jämlikhet och kvinnor i allmänhet.[/caption]Jag ska poängtera att all data ovan är korrelationer som inte säger något om själva anledningen till det forskarna hittar. Men, det forskarna funnit motsäger den allmänna synen på att porr är skadligt, dåligt och något som borde undvikas till varje pris – kanske till och med förbjudas! Datan motsätter sig den allmänna synen på att porr leder till en negativ kvinnosyn och försämrar det sätt som män behandlar kvinnor på.

Jag ska också poängtera att dessa undersökningar inte utesluter idén om att vissa typer av porr kan ha en negativ inverkan på vissa människor. Det finns en studie som visar på att män som har låg empatisk och sympatisk förmåga som exponeras för pornografi får en förstärkt sexistisk attityd [6].

Annan forskning har också hittat ett samband mellan pornografi och ökad acceptans för sexuellt våld mot kvinnor bland män som redan visar aggressiva tendenser och tittar på våldsam porr [7].

Låt oss summera; idén om att ”män som konsumerar porr blir mer sexuellt aggressiva” och många andra floskler visar sig vara undantag och inte regler. Vissa typer av vuxenunderhållning förstärker sexistiska åsikter hos män som redan har sexistiska åsikter, men på en mer allmän nivå visar vetenskapen att det finns samband mellan porrtittande och stark syn på jämlikhet och mindre sexuellt våld.

  Ny studie visar: Människor som tittar på porr har roligare sexliv

Källor

[1] Prause, N., Steele, V. R., Staley, C., Sabatinelli, D., & Hajcak, G. (2015). Modulation of late positive potentials by sexual images in problem users and controls inconsistent with “porn addiction.” Biological Psychology, 109, 192-199.
[2] Landripet, I., & Štulhofer, A. Is pornography use associated with sexual difficulties and dysfunctions among younger heterosexual men? The Journal of Sexual Medicine.
[3] http://lustfyllt.se/erektionsproblem-av-porr-porrimpotens/
[4] http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00224499.2015.1023427#.VeCpPWCTp1J
[5] http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1359178909000445?via=sd&cc=y
[6] http://www.sciencedaily.com/releases/2013/09/130906102536.htm
[7] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19862768