Jag tycker det hade varit på sin plats att ni skriver något om hur vi äldre sköter om våra sexuella liv. Man tappar faktiskt inte allt intresse för sex och onani bara för att man blir till åldern kommen. Personligen lever jag ett väldigt aktivt sexliv med min sambo som är ännu några år äldre än jag själv och vi älskar att prova på nya sexleksaker när vi älskar. Visst kanske det är mest intressant för unga att läsa om sex och erotik? Jag som kvinna över 50 känner mig väldigt åsidosatt när jag läser veckotidningar som publicerar artiklar om sex eftersom allt ständigt verkar vara riktat till unga – och ibland osäkra – flickor. Kanske kan ni skriva något informativt om hur vi ”gamlingar” har sex, att vi fortfarande har sex?

Jag kommer själv ihåg hur det var när jag var yngre, hur äldre levde sina liv var verkligen inte intressant. Förr eller senare kommer dock åren ikapp oss alla. Ungdomens skönhet varar inte för alltid, där emot består sexlusten och det är ändå det viktigaste? Tackar för ordet! –Nasim


Hur ser sexlivet ut efter 50?


Tack för att du tog dig tiden att skriva till oss med dina tankar Nasim. Jag kan inte göra annat än att hålla med dig fullt ut. I ett samhälle där vi avgudar ungdomen är det självklart att ett ämne som sex efter 50 hamnar i skymundan. Man får lätt bilden av att äldre människor lever i celibat, helt utan sex och snuskiga fantasier, vilket är enormt tråkigt såklart. Först och främst är det tråkigt för att det helt enkelt inte stämmer, men det är också tråkigt eftersom det förmodligen kommer försämra unga människors sexliv när de själva blir äldre om de gått med inställningen att man slutar ha sex vid en viss ålder hela livet.

I en nationell undersökning av Amerikaner i åldrarna mellan 14 och 94 visade det sig att en majoritet av både män (57.9%) och kvinnor (51.4%) i 50-års åldern hade haft vaginalt sex under det senaste året, det samma gällde för 53.5% av män och 42.2% av kvinnor i 60-års åldern [1]. Vaginalt samlag var den vanligaste typen av sexuell aktivitet bland vuxna i studien, därför använde jag det som en utgångspunkt i detta stycke. Eftersom majoriteten av deltagarna i studien var heterosexuella kommer inte detta som en chock. Med det sagt, vaginalt samlag var långt ifrån den enda sexuella aktiviteten som rapporterades under studiens gång.

Ett stort antal medverkande i 50- och 60-års åldern (mellan 25- och 50% beroende på kön och ålder) svarade att de antingen givit eller tagit emot oralsex. Några berättade också att de haft analsex, men det förekom inte alls i lika stor utsträckning som vaginalsex.

Sex på äldre dar

Trots att många av de medverkande i studien var gifta är det viktigt att poängtera att många hade sex under andra relationsformer också. Många äldre hade tillfälliga sexuella kontakter (knullkompisar?), vilket även har rapporterats under andra studier. Under en online-studie fick forskarna in många rapporter från medverkande i 50- och 60-års åldern som svarade att de hade Friends with benifits.Med andra ord är det inte bara gymnasieelever som ”knullar runt”.

En till sak som framkommer i den nationella studien på Amerikaner är att en majoritet av både män och kvinnor i 50- och 60-års åldern verkar leka med sig själva när lusten faller på. Faktum är att onani var vanligare än vaginalt sex bland äldre vuxna i studien.

Det är också värt att nämna att studien även visar på att det finns gott om människor i 70-års åldern som fortfarande är sexuellt aktiva. I studien svarade 42.9% av män och 21.6% av kvinnor över 70 år att de haft vaginalt samlag under det senaste året. Oralsex var den näst vanligaste sexuella aktiviteten för denna åldersgrupp, men inte ens i närheten lika populär. Det finns med andra ord ingen högsta åldersgräns för sex!

I en Svensk studie (H70) om vikten av att vara sexuellt aktiv svarande 14% av kvinnorna mellan 65 och 85 år att det var viktigt, 45% av männen svarade detsamma.

Självklart finns det vissa saker som försvårar sexandet i och med att man blir äldre. Sviktande erektion är ett problem som ökar rätt linjärt i och med att män åldras. Ungefär 50 procent av 50-åringar, 60 procent av 60-åringar och 70 procent av 70-åringar rapporterar problem med att ”få upp den”. Även äldre kvinnor kan drabbas av problem – som svårigheter med att bli våt – i och med att åldern blir högre. Sexlusten kan också sjunka något i och med att kroppen producerar mindre könshormon. Även kroniska sjukdomar och icke-sexuella hälsoproblem (som till exempel artrit) kan försvåra vissa typer av sex. Trots alla dessa motgångar finns det inget som säger att äldre vuxna inte kan känna sig sexuellt tillfredsställda!

I en studie där över 1 300 äldre kvinnor medverkade (den genomsnittliga åldern var 67år), svarade två tredjedelar av de sexuellt aktiva kvinnorna att de var nöjda, eller mer än nöjda, med sina sexliv [2]. Det är också värt att nämna att kvinnorna över 80år visade sig vara mest sexuellt tillfredsställda av alla kvinnorna i studien!

Hur har äldre människor sex?

En sista sak som är värd att nämna i denna artikel är att ett aktivt sexliv kan bidra till en bättre hälsa om bland äldre vuxna. I en studie som gjordes på äldre mellan 50 och 89år visade att de som svarade att de ägnat sig åt någon form av sexuell aktivitet under det senaste året också visade sig ha en bättre kognitiv förmåga jämfört med de äldre som inte ägnat sig åt sex eller onani [3]. I korthet finns det alltså forskningsresultat som stödjer idén om att sex kan vara bra för en åldrande hjärna.

I korthet kan man säga att vi kommer stöta på fler förhinder i våra sexliv i och med att vi åldras, men de människor som orkar och vågar trotsa dessa hinder genom att bibehålla ett aktivt sexliv med sig själv eller en partner kan tillgodogöra sig ett par viktiga hälsofördelar. Inte minst finns det alltid något nytt och spännande att lära sig om sex oavsett hur gammal man blir, för i och med att vi förändras, förändras också vår uppfattning om saker och ting. Det är min uppfattning att sex ofta blir bättre med åldern. Kanske beror det på att man fokuserar mindre på genomföra atletiska ”meritknull” och istället fokuserar mer på sin partner och njutningen i sig? Vad säger du som anser dig tillhöra ålderskategorin ”äldre vuxen” och läser detta just nu? Berätta gärna hur dit sexliv förändrats med åldern i en kommentar nedan.

Källor
[1] Herbenick, D., Reece, M., Schick, V., Sanders, S. A., Dodge, B., & Fortenberry, J. D. (2010). Sexual behavior in the United States: Results from a national probability sample of men and women ages 14–94. The Journal of Sexual Medicine7(s5), 255-265.

[2] Trompeter, S. E., Bettencourt, R., & Barrett-Connor, E. (2012). Sexual activity and satisfaction in healthy community-dwelling older women. The American Journal of Medicine125, 37-43.

[3]  Wright, H., & Jenks, R. A. (2016). Sex on the brain! Associations between sexual activity and cognitive function in older age. Age and Ageing.